Parkeringsregler

Det finns olika parkeringsregler beroende på vilken parkeringsplats du står på så därför är det JÄTTE VIKTIGT att läsa skyltning på plats som visar vilka dagar/tider man får stå eller om det är en plats som reserverad/kräver tillstånd innan man startar en parkering och lämnar platsen.

Varför visar appen en maximal parkeringstid när jag vill parkera under en längre tid?

Appen visar den maximala parkeringstiden eftersom reglerna för det specifika området dikterar att parkering endast är tillåten under en viss tidsperiod. Reglerna för parkeringstid bör vara synliga på skyltarna i det området.