EasyPark dataintrång

Publicerat den 14 december 2023 kl. 21:00 CET
*Uppdaterad: 19 januari kl. 11:56 CET

Den 10 december upptäckte vi att vi har blivit utsatta för en cyberattack. Attacken resulterade i ett intrång i icke-känslig kunddata. Vi bryr oss om våra kunder och vill därför att du ska vara informerad om denna händelse. Det här är vad vi gjort.

Har du några frågor? Kolla in de vanligaste frågorna nedan eller besök vår hjälp-sida.

1. Vi agerade för att skydda dig.
 • Vi vidtog snabbt åtgärder för att stoppa cyberattacken.

 • Vi såg till att våra tjänster fortsatte att fungera som vanligt.

 • Vi rapporterade händelsen till myndigheterna.

 • Som en säkerhetsåtgärd återställdes lösenorden för alla berörda kunder den 10 december, när vi upptäckte dataintrånget.

 • Vårt säkerhetsteam, inklusive externa säkerhetsexperter, arbetar för att effektiva säkerhets- och integritetsåtgärder är på plats.


2. Vi informerar dig.
 • Några av er är berörda av intrånget. Vi hör av oss till alla berörda kunder.

 • Om du är berörd, så var delar av kontaktinformation som du har delat med oss (som namn, telefonnummer, fysisk adress och/eller e-postadress) åtkomliga.

 • När du betalar för parkering visas några av siffrorna på ditt bank- eller kreditkort. Denna information var åtkomlig. Däremot kan denna ofullständiga data inte användas för att genomföra en betalning.

 • Ingen kombination av den stulna data kan användas för att göra en betalning.

 • Som alltid, bör du vara vaksam på phishing-försök, vilket tyvärr är ett vanligt problem.

 • *Om du har fått e-post, sms eller pushmeddelande från oss, angående uppdatering rörande cyberattacken, har den hashade versionen av lösenordet som du skapat på vår self-service-portal varit åtkomlig. Om så är fallet, uppmuntrar vi dig att ändra ditt lösenord på på andra plattformar, där du använt samma lösenord


3. Vi beklagar.

På EasyPark Group tar vi integritet och skyddet av din integritet på största allvar, för att leverera den bästa möjliga upplevelsen för dig. Ett dataintrång skapar naturligtvis oro för oss alla. Vi beklagar djupt det inträffade och kommer fortsätta att varje dag arbeta för att förtjäna ditt förtroende.


Sandesh Bhat
Chief Technology Officer
EasyPark Group

Miles Hutchinson
Chief Information Security Officer
EasyPark Group


Om du har fler frågor, vänligen kontakta vår kundservice.

Se även vår integritetspolicy för att lära dig mer om integritet på EasyPark Group.

Har du några frågor?

Senast uppdaterad: 24 januari kl. 16:58 CET

Behöver jag som kund göra något?

Vad är lösenordshash?

Hur vet jag om mitt hashade lösenord var åtkomligt?

Vilken hashinglgoritm användes?

Om ni använder lösenordshash, varför måste jag ändra mitt lösenord?

Varför informerar ni inte alla berörda kunder?

Vad har hänt?

Hur vet jag om jag är drabbad?

Vilka åtgärder har ni vidtagit?

Vilken typ av data har varit tillgänglig?

Har min parkeringsdata läckt?

Hur kan ni avgöra att min data som har läckt klassas som "icke-känslig"?

Ni säger att vissa siffror av mitt betalkort har läckt? Vad exakt har läckt? Kan det användas för att göra betalningar?

Har jag fått betala för parkeringar jag inte har gjort?

Till vilken dataskyddsmyndighet har ni anmält denna incident?