Hur väljer jag registeringsnummer?

I EasyPark appen finns det en bil-ikon högst upp till vänster. Där kan du se vilket registreringsnummer som finns inlagt för parkeringen du vill starta. Om du klickar på ikonen kan du lägga till eller ta bort ett registreringsnummer.  

Varför känner appen inte igen min motorcykel?

Appen kommer inte att anpassa tillgängliga parkeringsalternativ baserat på det specifika fordon som valts under tilläggandet av ditt registreringsnummer. Dess syfte är endast att hjälpa dig att skilja mellan dina fordon.