Lägga till och ta bort bilregistreringsnummer

Du kan lägga in ditt nya registreringsnummer i appen genom att gå in på fordon och klicka på lägg till fordon. Vill du ta bort ett registreringsnummer klickar du på tre prickar som  ligger till höger om din bil och där får du upp radera bil eller spara bil.