Lokala Paket

Våra lokala alternativ innebär att du inte betalar någon serviceavgift till oss men även att du då begränsas så du enbart kan betala parkeringen genom oss på de ytor som ingår i det lokala paketet.                                                                                                                                                                                                                   

När du ska starta en parkering i ett av dessa områden behöver du logga in via hemsidan och ändra till det lokala paketet för de område du vill stå på och du betalar ingen serviceavgift som annars tillkommer på själva parkeringsavgiften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Om du sedan försöker starta en parkering på ett område som inte ingår i det lokala alternativet får du valet att återgå till Easypark Standard (small) för att kunna starta din parkering. Då tillkommer vår serviceavgift igen samt att du åter igen har tillgång till våra mervärdestjänster.                                                                                                                                                                                                                                            Parkeringsupplåtare med lokalt alternativ:

 • Borås

 • Solna

 • P-Service

 • Karlstad

 • Norrköping

 • Kungälv

 • Protectus

 • Sollentuna

 • Malmö Stad

 • Östersund

 • Helsingborgs Stad

 • Kristianstad

 • Trelleborg

 • Trollhättans stad

 • Eslöv