Parking insights

EasyPark Insights – kumppanisi pysäköinnin sujuvoittamisessa

Ilman oikeanlaista pysäköintidataa pysäköintipolitiikan muuttaminen voi tuntua ylivoimaiselta tehtävältä. EasyPark Insights tarjoaa täsmällistä dataa, asiantuntemusta ja visualisointityökaluja, jotka auttavat tekemään kaupungista mukavamman paikan asua – ilman harmaita hiuksia.

Uudenlaista kaupunkipysäköinnin suunnittelua

Tehosta suunnittelua datavetoisilla ratkaisuilla

Kaupunki on monimutkainen ekosysteemi, jossa pysäköinti vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen ja asumiseen. Yllättävän monissa kaupungeissa pysäköinninhallinta ei perustu paikkojen todelliseen kysyntään ja tarjontaan, kokonaiskuva on vaillinainen ja puutteelliset suunnittelutyökalut sekä pysäköintipaikan löytämisvaikeudet aiheuttavat ruuhkia. Tästä seuraa tehottomuutta, liikennepäästöjä, tarpeettomia kustannuksia ja turhautumista. Näin ei kuitenkaan ole pakko olla. EasyPark Insights ‑työkalupaketin avulla voit tehdä dataan perustuvia hyödyllisiä havaintoja kaupunkisi pysäköintitilanteesta. Toisin sanoen saat kaiken pysäköintidatan, jota tarvitset tehokkaaseen suunnitteluun, kulujen selkeyttämiseen ja harmonisen kaupunkiliikenteen varmistamiseen.

reshape
What is included

Ratkaisun sisältö

Ratkaisu sisältää kaikki pysäköintiekosysteemin ymmärtämiseen ja optimointiin tarvittavat työkalut ja ominaisuudet.

Parking inventory


Pysäköintipaikkojen inventointi

Voit kartoittaa eri maksuvyöhykkeillä olevien pysäköintipaikkojen tyypit ja lukumäärät, tutkia erilaisia katuosuuksia ja selvittää voimassa olevat rajoitukset.

Parking occupancy


Paikkojen käyttöaste 

Näet suosituimmat kadut ja alueet, pysäköintipaikan hakemiseen käytetyn ajan ja paikan tietyssä ajassa löytymisen todennäköisyyden.

operational data


Operatiivinen data

Voit tarkastella mm. vyöhykkeisiin, hinnoitteluun, valvontaan ja tuloihin liittyvää operatiivista dataa, jossa huomioidaan saatavilla olevat pysäköintipaikat ja niiden käyttöaste. 

Advisory


Asiantuntijatuki 

Autamme kaupunkeja hyödyntämään pysäköintidataa ja kehittämään lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä pysäköintiekosysteemin optimointia varten. 

smarthub


EasyPark SmartHUB

Voit tehostaa pysäköinninvalvontaa ja yhtenäistää kaikkien digitaalisten pysäköintiautomaattien ja mobiilipysäköintipalvelujen maksutapahtumatiedot.

background

Kokonais-
valtainen ratkaisu kaupungeille

Löydä lisää ratkaisuja

easypark parking app

EasyPark-sovellus

Autoilijoille tarkoitettu suosittu pysäköintisovellus. Auttaa minimoimaan käteismaksujen käsittelystä ja pysäköintimittarien ylläpidosta koituvat kulut ja maksimoimaan tuoton.

Smart Hub

EasyPark SmartHUB

Tästä kaikki alkaa. HUBimme on kivijalka pysäköinti-inventaarin digitalisoinnille. Se mahdollistaa skaalautuvan systeemin ja lisäksi tehostaa valvontaprosessia.

easypark parking app

EasyParkin ratkaisu sähköautojen lataamiseen

Autoilijat voivat hallita sekä pysäköinti- että latausaikaa EasyPark-sovelluksella. Kaikki onnistuu samasta paikasta.