Riverty reminder fees

*15% van het verschuldigde bedrag, met een vast minimum van € 40,- indien 15% lager is dan dat bedrag. Dus het hoogste van 1) 15% van het uitstaande bedrag; of 2) vast honorarium van € 40,-