Privacybeleid Park-line, aanbieder van mobiel parkeren

Versie december 2023

Uw privacy is belangrijk voor ons bij Park-line. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren, en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hier toestemming toe hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, en hoe we deze informatie gebruiken. Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen: onze diensten, welke persoonsgegevens wij hebben en hoe we deze gebruiken, met wie we persoonsgegevens delen, waar we ze verwerken, hoelang we ze bewaren, hoe u uw persoonsgegevens kunt beheren en de wettelijke grondslagen op basis waarvan we uw gegevens verwerken.

Onze Diensten

Park-line biedt u via diverse platforms, zoals telefoon, sms, web en mobiele applicaties een betaaloplossing wanneer u op de openbare weg of in parkeergarages parkeert. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke parkeerervaring te kunnen bieden en om u te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft u direct, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt of een parkeeractie uitvoert via in onze mobiele applicatie. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via uw apparaten, door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren.

Wanneer u bij Park-line een account aanmaakt, een parkeeractie begint, of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;

 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);

 • Adres;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer en betaalkaart;

 • Kenteken;

 • Het merk/type en kleur van je voertuig (indien van toepassing);

 • Social media account informatie, wanneer je gebruik maakt van een social media plugin om te registreren;

 • Locatiegegevens;

 • IP-adres;

 • Telefoon-ID;

 • Parkeervergunningsgegevens (indien van toepassing)

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);

 • Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing).

Derde Partijen

We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

 • Publieke en private exploitanten van parkeerplaatsen en -garages, zoals gemeentes, spoorwegen, luchthavens, ziekenhuizen en universiteiten, die, indien u hebt gekozen om gebruik te maken van onze diensten, gegevens over uw parkeeracties aan ons verstrekken, zodat wij uw parkeertransacties kunnen faciliteren. Deze informatie bestaat uit uw kenteken indien noodzakelijk voor de parkeerlocatie, parkeerlocatie, parkeertarief en de start- en stoptijd van uw parkeeractie.

 • Parkeercontrole-instanties, zoals gemeenten, private parkeerexploitanten en hun handhavingspartners, ten behoeve van parkeerhandhaving conform het toepasselijke parkeerbeleid.

 • Automotive bedrijven (autofabrikanten) die een deel van onze diensten in combinatie met een auto aanbieden. Deze dienst registreert de start- en eindtijd van uw parkeeractie, uw parkeerlocatie en het parkeertarief, zodat uw parkeersessie automatisch wordt beëindigd wanneer u wegrijdt. Dit is enkel van toepassing indien u zich heeft geregistreerd voor de dienst.

 • Beheerders van parkeerapparatuur (bijv. parkeermeters) en systemen die kentekens herkennen (bijvoorbeeld in garages), zodat uw parkeeractie kan worden geïdentificeerd en geregistreerd. Houd er rekening mee dat dergelijke geautomatiseerde kentekenherkenningsdiensten (ANPR) niet standaard zijn ingeschakeld; deze dienen ingeschakeld te worden via onze app of website.

 • Onze partners die de optie Auto Pay toestaan, zodat u automatisch kunt betalen na een parkeeractie op basis van automatische kentekenherkenning (ANPR) of radio-frequency identification (RFID) tag, Bluetooth, UHF tag of voertuig beacon. We ontvangen deze gegevens alleen als u zich heeft aangemeld voor deze betalingsmogelijkheid via onze app, via onze website of op de betreffende locatie, zoals van toepassing.

 • Onze klanten uit de private en publieke sector, die gebruik maken van onze diensten om parkeren voor hun personeel te faciliteren. Indien u werknemer bent met een dergelijke regeling, dan ontvangen we uw naam, of personeelsnummer, e-mailadres, telefoonnummer en kenteken van uw werkgever, waarna u uw account aan uw werkgever kunt koppelen.

 • Wagenparkbeheerders (alleen voor zakelijke accounts) die ons, na toestemming van u of uw werkgever, informatie over de autostatus verstrekken. Deze informatie kan worden gebruikt om diensten te verlenen, zoals de automatische stopfunctionaliteit.

 • De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), die voertuigen registreert bij eigendomsoverdracht.

Cookies en soortgelijke technologie

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren uw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Het gebruik van deze technologieën en de verzamelde gegevens wordt verder beschreven in ons Cookiebeleid https://www.park-line.nl/cookies/. U kunt uw cookie voorkeuren altijd zelf via uw browser-instellingen beheren.

Apparaat en locatie

Indien u deze functie hebt geactiveerd in uw telefoon en/of app-instellingen, ontvangen wij gegevens over uw locatie. We gebruiken deze informatie om uw parkeertransacties te verifiëren en te faciliteren. Met behulp van deze informatie kunnen wij u ook helpen om uw parkeerlocatie vast te stellen en u te waarschuwen wanneer u vergeet uw parkeeractie te beëindigen. U kunt altijd uw voorkeuren in uw instellingen wijzigen.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken uw persoonsgegevens om u de parkeer-gerelateerde producten en diensten van uw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om de betaling van parkeerkosten te faciliteren, parkeertransacties te verwerken en om uw parkeerstatus met de relevante controlerende instanties te communiceren.

Klantenservice. We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere aan klantenondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en communiceren wij met u ter bevestiging van uw account, om u parkeerherinneringen te versturen, om problemen op te lossen, en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Marketing. We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten, of die van andere bedrijven (voor zover u hiervoor toestemming hebt verleend). U heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor u te doen.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we uw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Verbetering en personaliseren van onze producten en diensten. We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals uw naam, kenteken en klant-ID, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals gemeentes, beheerders van parkeerplaatsen, leveranciers (zoals hosting providers, klantenservice en e-marketing), klanten (bijv. zakelijke klanten/werkgevers) en andere partners, afhankelijk van uw locatie en de diensten die u gebruikt. We delen uw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze partnerdiensten (bijv. tankpassen) mogelijk te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uit kunnen voeren van parkeertransacties, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met u kunnen communiceren in verband met onze diensten.

 • Voor parkeercontroles, waarbij we uw parkeerstatus communiceren met de beherende instanties, zoals gemeentes. In die gevallen worden uw kenteken, locatiecode en start- en eindtijd van uw parkeertransactie gedeeld;

 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen;

 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht of verplicht zijn als gevolg van een verzoek van derde partij (zoals schade veroorzaakt in een parkeergarage) of als gevolg van wetshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;

 • Om in voorkomend geval nakoming van onze overeenkomst met u af te dwingen. Wanneer u bijvoorbeeld verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;

 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;

 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

 • Met (potentiële) kopers en verkopers, of andere gelieerde partijen, in verband met een overname of fusie.

Zoals hierna wordt beschreven onder ‘Wie is er verantwoordelijk?’, zijn wij onderdeel van de EasyPark Group. Om onze diensten aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van enkele overlappende groepsfaciliteiten, bijvoorbeeld voor database beheer, administratie, marketing en het voorkomen van fraude. In dit kader worden ook bepaalde persoonsgegevens met andere entiteiten van de EasyPark Group gedeeld. Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan u en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

We zullen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld uitwisselen binnen de EasyPark Group om te waarborgen dat de migratie van het merk en de app van Park-line naar het merk en de app van EasyPark op een soepele en efficiënte wijze wordt uitgevoerd. De overgang zal aanvankelijk worden uitgevoerd op de achtergrond, namelijk in de backend van onze administratieve systemen, waar onze gelieerde bedrijven persoonsgegevens zullen verwerken ter ondersteuning van onze diensten. Daarna zullen wij persoonsgegevens verwerken om de gebruikerservaring van de overgang van de Park-line app naar de EasyPark app op een hoog niveau te houden. Park-line B.V. en onze gelieerde bedrijven zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze uitwisselingen en (de ondersteuning van) onze diensten.

Als onderdeel van de regeling tussen Park-line B.V. en onze gelieerde bedrijven is Park-line B.V. ervoor verantwoordelijk dat u de mogelijkheid hebt om kennis te nemen van deze informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Als u meer wilt lezen over de verwerking van persoonsgegevens door de EasyPark Group in het algemeen, lees dan het privacybeleid van EasyPark. Daarin vindt u ook de contactgegevens van EasyPark’s functionaris voor gegevensbescherming. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden jouw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel in Duitsland en Nederland. We kunnen ook gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen in het kader van het voeren van ons bedrijf, het leveren van onze diensten en andere verwerkingsdoeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Onze aangesloten kantoren zijn gevestigd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden.

Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG.

Als u meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke administratieve bewaartermijnen, moeten we bepaalde informatie gerelateerd aan uw account (zoals een kopie van facturen) zeven jaar bewaren.

Pay per use accounts: indien u uw account gedurende 18 maanden niet gebruikt, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van uw accountinformatie bijvoorbeeld om u over onze producten en diensten te informeren (voor zover u zich nog niet had afgemeld voor dergelijke updates), maar houden uw account gearchiveerd voor – indien van toepassing – het sturen van service berichten en om uw account weer gemakkelijk te kunnen reactiveren indien u onze diensten in de toekomst weer wilt gebruiken. Uw account wordt in het archief bewaard (indien niet gereactiveerd) voor dezelfde periode als de toepasselijke wettelijke bewaartermijn.

Abonnement account: we zullen uw informatie verwerken gedurende de duur van het abonnement en na beëindiging van het abonnement voor zover noodzakelijk is op basis van wet- en regelgeving, beiden in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Indien u uw account wilt sluiten, neem dan contact op met onze klantenservice. Na sluiten van uw account zullen we al uw persoonsgegevens vernietigen, waaronder uw parkeerhistorie, zonder onredelijke vertraging, met uitzondering van informatie die we moeten bewaren op basis van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke administratieve bewaartermijnen, moeten we bepaalde informatie gerelateerd aan uw account (kopie van facturen/bonnen) zeven jaar bewaren.

Gegevens kunnen langer worden bewaard in gevallen waarin ze worden gebruikt in verband met een juridische claim of worden gebruikt in verband met een geldige juridische procedure.

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

Via uw persoonlijke account kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken. Zo kunt u bijvoorbeeld in de instellingen van uw account kiezen of u nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen. Hoe u deze persoonsgegevens kunt inzien of beheren, is afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt.

Als u bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt, of als u een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met onze Helpdesk via ons webformulier. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over uw account zodat u dit op een later tijdstip kunt heractiveren; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;

 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;

 • De verwerking is noodzakelijk om taken van openbaar belang te ondersteunen, bijvoorbeeld om parkeerwachters te helpen bij het verifiëren van de geldigheid van een parkeeractie of parkeervergunning;

 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de verwerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten

Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via deze pagina. U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) dpo@easypark.net.

Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie is er verantwoordelijk?

Park-line is een handelsnaam van Park-line B.V. (welke entiteit zal fuseren met EasyPark Park B.V., kvk-nummer 34202913) gevestigd te Herikerbergweg 102(1101 CM) Amsterdam, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 27190279. Park-line B.V. is onderdeel van de EasyPark Group met moedermaatschappij EasyPark AB, dat haar hoofdkwartier heeft in Stockholm, Zweden, aan het adres (11541) Hangövägen 20 en geregistreerd is in het Zweedse handelsregister onder nummer 556626-7893. De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens worden genomen door Park-line B.V., die daarom verwerkingsverantwoordelijke is. Sommige persoonsgegevens worden uitgewisseld met of verwerkt door gelieerde bedrijven, waaronder EasyPark AB. Bijvoorbeeld, EasyPark AB en Park-line B.V. zijn gezamenlijk verwerkings-verantwoordelijke voor de verwerking die wordt uitgevoerd in verband met de integratie van de Park-line diensten in de EasyPark diensten, zoals hierboven omschreven. In bepaalde specifieke gevallen verwerken we ook gegevens ten behoeve van derde partijen, zoals gemeentes, zoals in het kader van de handhaving en parkeervergunningen.