Open market

Otevřený trh je výhra pro každého

Města a provozovatelé, kteří umožňují vzájemnou konkurenci různých poskytovatelů mobilních plateb, těží z několika výhod. Služby jsou dostupnější, levnější a řidiči nejenže mají k dispozici nejnovější technologie, ale navíc si mohou vybrat. Otevřený trh spojuje stovky parkovacích míst do jedné sítě, což znamená: 

 • Řidiči mohou platit za parkování pomocí své oblíbené aplikace v jakémkoliv městě nebo obci. 

 • Města a provozovatelé parkovišť mohou snížit své náklady, zvýšit respektovanost a platební morálku a zároveň ušetřit díky absenci výběrového řízení na dodavatele.

 • Poskytovatelé mobilních plateb mohou nabízet lepší aplikace a služby s přidanou hodnotou. 

 • Města a obce mohou využívat více dat ke zlepšení jejich parkovací politiky.

open market

Jak otevřený trh funguje 

Otevřený trh poskytovatelů mobilních plateb parkovného je založený na tzv. veřejném návrhu a spočívá v jasných podmínkách stanovených městem pro poskytovatele mobilních plateb. Na rozdíl od výběru poskytovatele v rámci veřejné zakázky město u modelu otevřeného trhu neomezuje počet partnerů, s nimiž spolupracuje, umožňuje jejich postupné zapojování a hlavně nehodnotí ekonomickou výhodnost nabídek. Naopak, stanovuje stejná pravidla a podmínky, které poskytovatelé bez výhrad akceptují. Užitím tohoto přístupu se proto nejedná o veřejnou zakázku ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Otevřený trh by nefungoval bez centrálního informačního systému, jako je např. SmartHub. Centrální systém dává různým poskytovatelům mobilního parkování přístup k veškerým dostupným řídícím datům, a na oplátku zpřístupňuje data pro potřeby efektivní kontroly parkování jako jsou systémy městské policie. 

Řidiči si pak už jen vyberou, který poskytovatel mobilních plateb jim nejvíc vyhovuje. Tím stoupá počet uživatelů virtuálních plateb parkování a vy získáváte ucelenější přehled o využívání vašich parkovišť nebo celých zón placeného stání.

Jak zavést otevřený trh parkování?

 1. Definování jednotných pravidel a podmínek pro všechny
  Stanovením stejných pravidel pro všechny poskytovatele se eliminuje potřeba složitých a nákladných procesů vypsání veřejné zakázky.

 2. Definování pravidel odměňování
  Město a provozovatelé neplatí provize, ale umožňují poskytovatelům stanovit si vlastní obchodní model. To podporuje zdravou konkurenci mezi poskytovateli jak ve službách, tak v cenách.

 3. Stanovení případných omezení kvality nebo zkušeností
  Omezení mohou být aplikována na základě kvality a zkušeností poskytovatelů mobilního parkování, ale počet poskytovatelů není nijak omezen.

 4. Zajištění rovného zacházení
  Žádný z poskytovatelů nesmí být zvýhodňován, aby byly zajištěny férové podmínky pro všechny strany.

 5. Umožnění flexibility pravidel a podmínek
  V modelu otevřeného trhu mohou města a provozovatelé kdykoli upravit pravidla a podmínky pro poskytovatele mobilního parkování, zatímco u veřejné zakázky mají často svázané ruce a vyžaduje to dodatečné náklady.

easypark app

Pomůžeme vám k úspěchu

Pojďme si promluvit. Seznámíme se a vy zjistíte, k čemu vám partnerství s námi může být dobré. Pokud už jste existující zákazník a máte nějaké otázky, přejděte do naší sekce podpory.

ggg

Objevte další řešení

Parking dashboard

EasyPark Parking Dashboard

Tady z dat vznikají přehledy, které vám usnadňují rozhodování. Můžete si zobrazit a spravovat svůj parkovací inventář nebo se podívat na přehled celého parkovacího ekosystému.

insights

EasyPark Insights

Ideální pomocník pro každé město. Zobrazí vám přesná data, analýzy i rady, ať se můžete informovaně se rozhodovat. Při provádění změn nebo zavádění parkovacích regulací se tak budete mít o co opřít.  

Smart Hub

EasyPark SmartHUB

Tímhle to všechno začíná. SmartHUB je platforma pro digitalizaci parkovacího inventáře, která umožňuje průběžný růst a pomáhá zefektivnit systém vymáhání.